Croeso i'n gwefannau!

Newyddion

 • Beth ddylwn i roi sylw iddo wrth ddefnyddio sain proffesiynol uwch?

  Rhagofalon wrth ddefnyddio sain proffesiynol: 1. Y tymheredd pan ddefnyddir y sain, osgoi ei ddefnyddio mewn mannau tymheredd uchel, oer a llaith.Dylai tymheredd amgylchedd gwaith sain proffesiynol fod rhwng 5 gradd Celsius a 40 gradd Celsius, a dylai'r lleithder cymharol fod...
  Darllen mwy
 • Sut i osod a dadfygio sain theatr breifat fila

  Ar gyfer gosod a dadfygio sain, mae llawer o bobl yn meddwl ei fod yn cael ei osod gan gwmnïau sain neu weithgynhyrchwyr sain, oherwydd nid yw llawer o bobl yn gwybod sut i osod, a hyd yn oed rhai pobl yn gwybod dim am sain, ond os un diwrnod nad ydych yn gwybod sut i osod, mae'n dal i orfod dysgu s ...
  Darllen mwy
 • Pwyntiau i'w Sylw wrth Ddadfygio Sain Proffesiynol Llwyfan

  Mae angen trin gwaith dadfygio peirianneg sain ag agwedd ddifrifol a chyfrifol.Dim ond ar ôl sicrhau bod dyluniad, adeiladwaith, strwythur system a pherfformiad offer sain y llwyfan yn cael eu deall yn llawn y gellir cael canlyniad dadfygio gwell.Ar gyfer dadfygio cyffredinol...
  Darllen mwy
 • Dosbarthiad KTV

  1. Màs-werthu KTV Adwaenir hefyd fel “KTV hunanwasanaeth”, tryloyw, fforddiadwy, siopa hunanwasanaeth, hunan-archeb a hunan-ganu.Nodweddion KTV sy'n gwerthu ar raddfa fawr: llifodd lleoliadau adloniant KTV a oedd yn gwerthu ar raddfa fawr, sy'n un o'r clybiau nos, i dir mawr Tsieina o Japan a ...
  Darllen mwy
 • ystyr siaradwr ystod lawn

  Mae gan siaradwr dwy ffordd ddau siaradwr, subwoofer a thrydarwr.Mae'r subwoofer a'r tweeter yn cael eu gwahanu gan groesfan a'u cysylltu â'r subwoofer a'r tweeter yn y drefn honno.Sgiliau Paru Siaradwyr Arae Llinell a Chwyddwyr Pŵer Mewn systemau sain proffesiynol, dim ond rhesymol a chywir ...
  Darllen mwy
 • Cynnal a chadw system offer KTV

  Ni waeth pa mor uchel yw offer sain KTV o ansawdd uchel, rhaid ei ddadfygio yn ei le i chwarae rhan fwy.Mae cynnal sefydlogrwydd, yn enwedig gwaith parhaus a sefydlog hirdymor y system siaradwr terfynell, yn ddigwyddiad mawr sy'n ymwneud â buddiannau a gweithrediadau KTV.Yn gyntaf oll, clyweliad KTV ...
  Darllen mwy
 • Dylai amgylchedd gwrando cartref delfrydol fodloni'r meini prawf canlynol

  (1) Ni ddylai'r ystafell wrando fod yn rhy fach, fel arall ni fydd pâr (neu ddau bâr) o siaradwyr yn cael eu gosod, ac ni fydd y ddelwedd sain yn ddigon eang wrth ysgwyd.Wrth gwrs, nid yw'n addas rhoi pâr o siaradwyr yn rhy eang, a fydd yn achosi gwasgaredig sain a fideo.Capasiti'r ystafell...
  Darllen mwy
 • Gwrthsain o ddrysau a ffenestri sinemâu preifat

  I'r ffrindiau hynny sydd eisoes wedi addurno drysau a ffenestri, sut i wneud inswleiddio sain?Yn gyffredinol, gellir gwneud ffenestr yn haen ddwbl, hynny yw, ychwanegir haen ychwanegol at y ffenestr bresennol.Wrth gwrs, rhaid bod gan y ffenestr berfformiad selio da ar hyn o bryd, sef ...
  Darllen mwy
 • Sut i droi eich ystafell fyw yn sinema breifat o'r radd flaenaf?

  Fel y gwyddom oll, i greu amgylchedd gwylio da, mae'r rhan fwyaf ohonynt yn theatrau preifat lefel uchaf proffesiynol gydag ystafelloedd annibynnol.I bobl gyffredin, mewn dinas ag ardal dai gyfyngedig a phrisiau tai uchel, mae'r awydd i adeiladu eu theatr breifat lefel uchaf annibynnol eu hunain wedi dod yn ...
  Darllen mwy
 • Faint mae'n ei gostio i osod theatr breifat o'r radd flaenaf?

  Yn y 1990au, daeth theatrau preifat lefel uchaf yn boblogaidd yn Tsieina, a daeth siaradwyr llawr uchel a thaflunwyr swmpus yn argraff glasurol o genhedlaeth.Heddiw, gydag arloesedd technoleg theatr breifat lefel uchaf, mae'r diwydiant theatr breifat lefel uchaf yn ffynnu, gan ddod i mewn i'r ...
  Darllen mwy
 • Sut i wneud prosesu acwstig theatr gartref?

  Mae rhai pobl yn dweud bod yr amgylchedd recordio perffaith yn yr awyr agored, ac yna'r amgylchedd dan do ar ôl prosesu acwstig, fel na fydd yr amgylchedd dan do yn tarfu ar y sain wrth recordio neu wrando.Ar ôl i'r tonnau sain gael eu cynhyrchu dan do, byddant yn pelydru i'r si ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis ffynhonnell mwyhadur theatr gartref

  Sut i ddewis mwyhadur theatr, prynwch ef yn ôl eich cyllideb.Mae cwestiynau ymddangosiadol syml Mao mewn gwirionedd yn cynnwys llawer o broblemau, gan wneud i lawer o ddechreuwyr deimlo'n gysglyd.Heddiw, bydd Bian Xiao yn siarad am y pwnc hwn ac yn ateb rhai cwestiynau cyffredin cysylltiedig gyda llaw.Beth yw'r ffactorau i anfanteision...
  Darllen mwy
 • Sut i osod y siaradwyr theatr breifat ar lefel tudalen?

  Mae'r theatr breifat uchaf yn ffordd dda i ni ymlacio a gall ddod â gwell effaith gwylio i ni, mae cymaint o bobl yn ei osod a'i ddefnyddio gartref.Ond wrth osod theatrau preifat lefel uchaf, mae sain hefyd yn agwedd bwysig iawn, felly mae cynhyrchion sain theatrau preifat lefel uchaf hefyd yn argraff iawn ...
  Darllen mwy
 • Sut i osod ffynhonnell yr amgylchedd gwrando theatr preifat gorau

  Mae lefel uchel y cyfarpar sain theatr preifat uchaf yn warant bwysig ar gyfer gwrando stereo, ond mae amgylchedd gwrando delfrydol hefyd yn gyflwr anhepgor ar gyfer gwrando stereo.Os nad yw'r amgylchedd gwrando yn ddelfrydol, gan arwain at ddelwedd sain fel y bo'r angen, ansawdd sain mwdlyd neu sych ...
  Darllen mwy
 • Pwyntiau i'w Sylw wrth Ddadfygio Sain Proffesiynol Llwyfan

  Mae angen trin gwaith dadfygio peirianneg sain ag agwedd ddifrifol a chyfrifol.Dim ond ar ôl sicrhau bod dyluniad, adeiladwaith, strwythur system a pherfformiad offer sain y llwyfan yn cael eu deall yn llawn y gellir cael canlyniad dadfygio gwell.Ar gyfer dadfygio cyffredinol...
  Darllen mwy
 • ystyr siaradwr ystod lawn

  Mae gan siaradwr dwy ffordd ddau siaradwr, subwoofer a thrydarwr.Mae'r subwoofer a'r tweeter yn cael eu gwahanu gan groesfan a'u cysylltu â'r subwoofer a'r tweeter yn y drefn honno.Sgiliau Paru Siaradwyr Arae Llinell a Chwyddwyr Pŵer Mewn systemau sain proffesiynol, dim ond ma...
  Darllen mwy
 • Y problemau bach mwyaf cyffredin mewn theatr gartref

  A oes angen teledu yn yr ystafell fyw o hyd?Yn oes y Rhyngrwyd symudol, mae hyd yn oed rhieni wedi dechrau gorwedd ar y soffa a gwylio fideos a newyddion ar eu ffonau symudol, ac mae'r teledu wedi'i ddiffodd ers amser maith.Ni all yr ystafell fyw fod yn segur ychwaith.Mae angen gwylio sioeau amrywiaeth o bryd...
  Darllen mwy
 • Cynllun Dylunio Theatr Cartref manwl

  I'r rhai sydd wrth eu bodd yn gwylio ffilmiau, mae cael theatr gartref gartref yn alw gan lawer o bobl.Os oes gennych chi ardal yn eich cartref y gellir ei defnyddio fel theatr gartref, ond nad ydych chi'n gwybod beth i'w ddylunio ar gyfer yr ardal hon, yna efallai y byddwch chi hefyd yn ei ddylunio fel theatr gartref, felly nid oes angen i chi wneud hynny. ..
  Darllen mwy
 • Y gwahaniaeth rhwng mwyhadur sain proffesiynol adloniant a mwyhadur cartref

  Mae ffrindiau sydd am garu sain wedi gweld y diagramau egwyddor weithredol o fwyhaduron pŵer proffesiynol a chwyddseinyddion pŵer cartref, ond ar ôl eu darllen, maent yn teimlo nad oes gwahaniaeth amlwg rhwng chwyddseinyddion pŵer proffesiynol a chwyddseinyddion pŵer cartref.O bwynt swyddogaethol o wylio ...
  Darllen mwy
 • Sut i gyflawni'r effaith ddymunol o sain llwyfan

  Mae'r goleuadau a'r sain proffesiynol ar y llwyfan yn un o'r technegau modelu celf.Y defnydd o offer sain a goleuo llwyfan a thechnegau technegol, ynghyd â datblygiad y plot, yn ogystal â'i olau a'i liw a newid yr amgylchedd, gan amlygu'r awyrgylch, a'r uchel ...
  Darllen mwy
 • Siaradwr arae llinellCyngor prynu

  Mae prynu offer sain arae llinell broffesiynol yn arbennig iawn.Dewisir offer sain arae llinell wahanol yn ôl pwrpas a maint y lleoliad, megis partïon priodas, gweithgareddau hyrwyddo perfformiad, theatrau, stadia, ac ati. Y gofynion ar gyfer offer sain arae llinell...
  Darllen mwy
 • Y dewis o fwyhadur pŵer KTV a siaradwyr

  Rhennir y mwyhadur pŵer KTV yn fwyhadur pŵer karaoke cyfun a chyfuniad o wahanu llwyfan blaen a chefn.Yn ôl y math o effaith meicroffon, caiff ei rannu'n ECHO traddodiadol a DSP.Mewn gwirionedd, mae'r ECHO traddodiadol hefyd yn brosesydd DSP cynnar, wedi'i gyfyngu i'r ...
  Darllen mwy
 • Rheolau a gofynion cyfuno ar gyfer offer sain proffesiynol

  Mae rhai rheolau i'w dilyn ar gyfer y cyfuniad o offer sain proffesiynol.Nid yw’n ddyraniad syml.Rydych chi'n gwario llawer o arian i brynu offer sain proffesiynol pen uchel, ond ar ôl y cyfuniad, nid yw'r ansawdd sain yn foddhaol.Mae'r llawdriniaeth yn aml yn digwydd.Proffesiynol a...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis sain adloniant yn ôl ansawdd sain y sain?

  Perfformiad llwyfan y maes sain Mae ymdeimlad gofodol y maes sain yn perthyn yn agos i leoliad y siaradwr: mae uchder tri dimensiwn, lled a dyfnder y maes sain yn ymestyn i'r wal.Bydd yr uchder, lled a dyfnder hwn yn ffurfio siâp amgrwm a cheugrwm neu ...
  Darllen mwy
 • Rhagofalon ar gyfer defnyddio sain llwyfan

  Yn y diwydiant sain, os yw ymarferwyr yn talu ychydig o sylw i rai manylion bach yn eu gwaith, yn enwedig y defnydd o sain llwyfan, bydd yn cynyddu cyfnod defnydd diogel y system sain ac yn ymestyn bywyd gwasanaeth y siaradwyr.Yn ystod y defnydd o'r system sain, mae'r siaradwr ar y diwedd ...
  Darllen mwy
 • Y gwahaniaeth rhwng woofer a thrydarwr

  Sut i wahaniaethu'n gyflym rhwng woofer a tweeter?Gadewch i ni gymryd pawb i ddarganfod;Gelwir y trydarwr hefyd yn gorn y trydarwr, fel y mae'r enw'n ei awgrymu oherwydd ei fod wedi'i siapio fel corn.Y tweeter yw'r uned lleihau sain sy'n gyfrifol am ran amledd uchel y sain.Oherwydd o...
  Darllen mwy
 • Sut i gyflawni effeithiau sain rhagorol o dan bŵer uchel?

  Mae llawer o bobl yn meddwl bod sain proffesiynol yn gymhleth iawn ac yn hawdd i wneud camgymeriadau, yn enwedig perfformiadau canu a dawnsio ar raddfa fawr, ymhelaethu cynhadledd bwysig, ac ati Hyd yn oed os bydd peiriannydd sain profiadol yn cwrdd â pherson pwysig, byddant yn gwneud camgymeriadau.Fodd bynnag, mae'r math hwn o ...
  Darllen mwy
 • Pa safon a ddefnyddir i farnu ansawdd offer sain proffesiynol

  Nawr mae'r farchnad offer sain proffesiynol yn anhrefnus, ac mae prisiau'n hedfan ym mhobman, yn amrywio o ychydig ddegau o yuan mor isel â degau o filoedd o yuan, felly sut ydych chi'n dewis siaradwr addas?Cyn prynu siaradwr, yn gyntaf rhaid i chi egluro'ch anghenion.Ai i wylio'r cyflenwad pŵer neu pl...
  Darllen mwy
 • Sut i addasu sain y llwyfan yn y perfformiad?

  Bydd sain llwyfan yn chwarae rhan hanfodol mewn perfformiadau canu, perfformiadau artistig, a gweithgareddau.Er mwyn gwella effaith sain perfformiadau llwyfan, mae angen dadansoddi ac astudio'r berthynas rhwng sgiliau dadfygio sain llwyfan ac effeithiau yn y perfformiad, er mwyn gosod ...
  Darllen mwy
 • Sawl ffactor sy'n effeithio ar ansawdd offer sain cynadledda

  Gyda chynnydd yr amseroedd, mae gan gwmnïau bellach offer sain cynadledda gwell.Os ydych chi am gynnal pob cyfarfod yn llwyddiannus, mae ansawdd offer sain y gynhadledd yn arbennig o bwysig.Felly beth yw'r ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd offer sain cynadledda??Gwrandewch ar beth...
  Darllen mwy
 • Pwyntiau i'w Sylw wrth Ddadfygio Sain Proffesiynol Llwyfan

  Mae angen trin gwaith dadfygio peirianneg sain ag agwedd ddifrifol a chyfrifol.Dim ond ar ôl sicrhau bod dyluniad, adeiladwaith, strwythur system a pherfformiad offer sain y llwyfan yn cael eu deall yn llawn y gellir cael canlyniad dadfygio gwell.Ar gyfer dadfygio cyffredinol...
  Darllen mwy
 • ystyr siaradwr ystod lawn

  Mae gan siaradwr dwy ffordd ddau siaradwr, subwoofer a thrydarwr.Mae'r subwoofer a'r tweeter yn cael eu gwahanu gan groesfan a'u cysylltu â'r subwoofer a'r tweeter yn y drefn honno.Sgiliau Paru Siaradwyr Arae Llinell a Chwyddwyr Pŵer Mewn systemau sain proffesiynol, dim ond ma...
  Darllen mwy
 • Beth yw'r rhagofalon wrth ddefnyddio siaradwyr cynadledda?

  Mae poblogrwydd sain cynadledda yn dod â chyfleustra gwych i waith pobl, ac oherwydd ei fanteision, mae pobl yn ei ddefnyddio'n amlach ac yn amlach.Oherwydd bod amlder defnyddio siaradwyr cynadledda proffesiynol mewn ystafell gynadledda yn uchel iawn, er mwyn gwneud i'r siaradwyr cynadledda gael...
  Darllen mwy
 • Beth yw technoleg sain llwyfan?

  Ar gyfer perfformiadau theatrig dan do megis llwyfannau theatr, y gofyniad cyntaf yw celf sain.Yn gyntaf oll, rhaid gwarantu ansawdd y sain.Rhaid iddo fod yn bleserus i'r glust a thonau hardd.Perfformiadau theatraidd awyr agored awyr agored.Y gofyniad cyntaf yw technoleg gadarn.Yn y digwyddiad ...
  Darllen mwy
 • problemau bach yn y theatr gartref

  Mae llawer o theatrau cartref yn tueddu i anwybyddu rhai pethau nad ydynt yn poeni amdanynt, megis sut i lwybro'r llinellau, pa ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer inswleiddio sain, a'r peth pwysicaf yw gwneud to awyr serennog.Mae rhai teuluoedd yn hoffi rhai meteors pefriog i edrych yn dda, sy'n wirioneddol dda ...
  Darllen mwy
 • Cynllun Dylunio Theatr

  1. Sefyllfa taflunio Y pwynt pwysicaf o ddylunio theatr gartref yw dewis sefyllfa amcanestyniad rhesymol.Ar ôl cadarnhau safle taflunio'r ystafell, gan fod addurniad y theatr gartref yn cael ei ddewis, dylai maint yr amcanestyniad fod o leiaf 100 modfedd.Yn ôl y gymhareb o 1 ...
  Darllen mwy
 • Sgiliau prynu mwyhadur pŵer [GAEpro audio]

  Gan gydweithio â'n cyfres mwyhadur sain-MB blaenllaw, gellir cyflwyno'r effeithiau sain yn fwy perffaith.Beth yw sain ystod lawn a sain tair ffordd?1. Mae'r ystod amlder yn wahanol: Mae amledd llawn, fel y mae'r enw'n awgrymu, yn cyfeirio at ystod amledd eang a sylw eang.Mae'r f blaenorol ...
  Darllen mwy
 • Sgiliau prynu mwyhadur pŵer

  Wrth ddewis mwyhadur pŵer, yn gyntaf rhaid i chi roi sylw i rai o'i ddangosyddion technegol: 1. rhwystriant mewnbwn: fel arfer yn nodi maint gallu gwrth-ymyrraeth y mwyhadur pŵer, yn gyffredinol rhwng 5000-15000Ω, y mwyaf yw'r gwerth, y cryfach y gallu gwrth-ymyrraeth...
  Darllen mwy
 • Beth yw'r maint ystafell gorau ar gyfer theatr gartref?

  Beth yw maint ystafell gyda golygfa dda o theatr gartref?Mae'n rhaid i chi wybod mai'r perfformiad mwyaf greddfol o ddyluniad theatr gartref llwyddiannus yw'r effaith sain a llun;Mae p'un a yw'r sain yn dda ai peidio yn dibynnu ar ffactorau paru, addasu a gofod yr offer, yn ychwanegol ...
  Darllen mwy
 • Beth yw ffynhonnell Dolby Atmos ar gyfer theatr gartref

  Mae Dolby Atmos yn safon sain amgylchynol ddatblygedig a lansiwyd gan Dolby Laboratories yn 2012. Fe'i defnyddir mewn theatrau ffilm.Trwy gyfuno siaradwyr blaen, ochr, cefn ac awyr â phrosesu sain soffistigedig ac algorithmau, mae'n darparu hyd at 64 sianel o sain amgylchynol, gan gynyddu'r ymdeimlad o ofod i ...
  Darllen mwy
 • ktv audio - pa frand sy'n well?

  Y dyddiau hyn, wrth i amser hamdden pobl ifanc ddod yn fwy niferus, mae mwy a mwy o bobl eisiau agor gormod o leoedd.Ond bydd y sain ag ansawdd sain da yn dod â nifer fawr o ddefnyddwyr i ktv, oherwydd rhaid i bawb fod yn ofalus iawn wrth ddewis y brand sain ktv.Felly, beth yw'r pris...
  Darllen mwy
 • A oes angen i mi ffurfweddu sain KTV ychwanegol pan fydd gennyf theatr gartref?

  Gyda gwella safonau byw, mae llawer o bobl wedi gosod theatrau cartref, ac mae filas gwyliau o amgylch rhai mannau golygfaol hefyd yn cynnwys set lawn o theatrau, sain KTV, gemau bwrdd ac offer adloniant arall.Felly sut i ddylunio sain theatr gartref breifat, os oes angen i chi mewn ...
  Darllen mwy
 • Dadansoddiad o wahanol fathau o gronynnau plastig PVC

  Fel y deunydd cemegol mwyaf poblogaidd ar y farchnad, mae llawer o weithgynhyrchwyr wedi cynnal ymchwil cynhyrchu ar ronynnau plastig PVC.Ar ôl blynyddoedd o ymchwil cynhyrchu, gall gronynnau plastig PVC eisoes ymddangos ar y farchnad mewn gwahanol ffurfiau, a all ddiwallu anghenion gwahanol mwy o ddefnyddwyr.Heddiw...
  Darllen mwy
 • Gronynnau PVC

  Mae gronynnau PVC hefyd yn fath o ronynnau plastig.Mae gronynnau plastig yn cyfeirio at blastigau gronynnog, sy'n cael eu rhannu'n fwy na 200 o fathau yn gyffredinol ac mae miloedd o fathau yn cael eu hisrannu.Mae gronynnau PVC yn cyfeirio at blastigau gronynnog wedi'u gwneud o pvc!Mae PVC yn blastig polyvinyl clorid gyda lliw llachar ...
  Darllen mwy
 • Gosodiad arferol system theatr gartref

  Mae safon theatr gartref yn cynnwys dwy fanyleb: Manyleb gyffredinol ar gyfer mwyhadur sain amgylchynol ar gyfer theatr gartref a manyleb gyffredinol ar gyfer system siaradwr cyfun ar gyfer theatr gartref.Ar ôl gweithredu'r ddwy safon, mae'n nodi diwedd y sefyllfa nad oedd ...
  Darllen mwy
 • A oes angen defnyddio sgrin arc yn y theatr gartref?

  A oes angen defnyddio sgrin grwm yn y theatr gartref?Mae gan sgrin grwm lawer o fanteision.Er enghraifft, bydd y ddelwedd grwm yn fwy unol â strwythur y llygad, bydd y gwallt yn fwy cyfforddus na'r plât gwastad, a bydd y llun yn fwy deinamig wrth wylio ffilmiau 3D.O dan ba gylch...
  Darllen mwy
 • Sain theatr gartref wedi'i fewnosod

  Nawr, mae mwy a mwy o bobl yn tueddu i osod systemau theatr gartref gartref.Gyda gwelliant parhaus safonau byw pobl, mae gofynion pobl am ansawdd bywyd yn mynd yn uwch ac yn uwch.Mae llawer o ffrindiau bellach yn adeiladu theatr gartref yn eu cartref eu hunain, fel bod eu teulu ...
  Darllen mwy
 • Pa ddeunyddiau sy'n dda ar gyfer addurno inswleiddio sain theatr gartref

  Mae yna lingo yn y diwydiant sain, “Chwarae gydag offer ar y dechrau, chwarae gyda gwifrau a dylunio gyda thwymyn.”Gellir gweld bod dyluniad yn bwysig iawn wrth addurno theatrau cartref mewn filas, ac mae dyluniad inswleiddio sain hefyd wedi denu sylw llawer o berchenogion ...
  Darllen mwy
 • A ellir defnyddio theatr gartref gyda KTV?

  Mewn diwydiannau traddodiadol, addasu personol fydd prif ffrwd y defnydd.“Yn y gymdeithas fodern, nid oes prinder pobl o safon uchel sy'n mwynhau teilwriaid personol, elites ifanc o ansawdd uchel, ac arweinwyr diwydiant sydd â chynodiadau diwylliannol cryf.Defnyddwyr Tsieineaidd yw'r ...
  Darllen mwy
 • Dylunio theatr gartref a dulliau addurno

  Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar y pethau i'w nodi: 1. Rhowch sylw i faint yr ystafell Yn gyntaf oll, rhowch sylw i faint yr ystafell.Yn ail, mae'n bwysig edrych ar inswleiddiad sain, amsugno sain ac effeithiau trylediad yr offer yn y theatr gartref.2 Paru o...
  Darllen mwy
 • Pa fanylion y mae angen rhoi sylw iddynt wrth adeiladu system neuadd ffilm a theledu ragorol

  Mae system neuadd ffilm a theledu o ansawdd uchel nid yn unig yn ganlyniad i effaith gyfunol offer clyweledol, ond hefyd yn gysylltiedig yn agos â'ch dyluniad addurno.Os caiff manylion eich dyluniad addurno eu trin yn gywir, bydd yn hyrwyddo effaith eich ystafell glyweled cartref i'r eithaf...
  Darllen mwy
 • Ydych chi wedi cyffwrdd â'r tabŵs yn y defnydd o sain yn y neuadd ffilm a theledu?

  Gyda phoblogrwydd offer sain mewn neuaddau ffilm a theledu a'r cynnydd yn nifer y defnyddwyr o neuaddau ffilm a theledu, mae llawer o offer pen uchel wedi mynd i mewn i fywydau defnyddwyr mewn neuaddau ffilm a theledu yn llwyddiannus.Mae sain, fel y prif offer, yn rhan anhepgor o'r ffilm a'r ffôn ...
  Darllen mwy
 • Y mân broblemau mwyaf cyffredin a wynebir wrth adeiladu system glyweled

  A oes angen teledu yn yr ystafell fyw o hyd?Yn oes y Rhyngrwyd symudol, mae hyd yn oed rhieni wedi dechrau gorwedd ar y soffa a gwylio fideos a newyddion ar eu ffonau symudol, ac mae'r teledu wedi'i ddiffodd ers amser maith.Ni all yr ystafell fyw fod yn segur ychwaith.Mae angen i Joule wylio amrywiaeth...
  Darllen mwy
 • Beth ddylwn i ei wneud os yw'r system glyweled gartref yn amsugno sain yn unig ond nid yn wrthsain?

  System glyweledol cartref: yn gyffredinol rhowch sylw i'r pum pwynt canlynol ar gyfer inswleiddio sain ac amsugno sain.1. Gellir gwireddu sain system glyweledol mewn sawl ffordd: Yn gyntaf, dewis rhesymol o ddeunyddiau amsugno sain.Ond hefyd rhowch sylw i'r deunyddiau amsugno sain ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis mwyhadur pŵer y system glyweled?

  Mae system glyweledol gyflawn yn cynnwys llawer o gylchedau ac offer ategol, megis sain, ffynhonnell signal, mwyhadur pŵer, chwaraewr CD, ac ati Bydd y system sain yn gyfrifol am gyflwyno effeithiau'r system clyweledol o'r ffynhonnell signal i'r mwyhadur pŵer , o'r pŵer a...
  Darllen mwy
 • Sut i wella ansawdd sain chwarae yn eich theatr ffilm

  Fel y gwyddom i gyd, mae amgylchedd acwstig y neuadd ffilm a theledu yn cael llawer mwy o effaith ar effaith chwarae'r system sain nag unrhyw offer sain arall.Er bod yna lawer o ffyrdd i wella'r amgylchedd sain, bydd gormod o brosesu'r stiwdio ffilm a theledu yn ...
  Darllen mwy
 • System glyweled Sut i ddewis

  Mae system glyweledol gyflawn yn cynnwys llawer o gylchedau ac offer ategol, megis sain, ffynhonnell signal, mwyhadur pŵer, chwaraewr CD, ac ati Bydd y system sain yn gyfrifol am gyflwyno effeithiau'r system clyweledol o'r ffynhonnell signal i'r mwyhadur pŵer , o'r pŵer a...
  Darllen mwy
 • Gwella ansawdd sain chwarae

  Fel y gwyddom oll, mae amgylchedd acwstig y neuadd ffilm a theledu yn cael llawer mwy o effaith ar effaith y system sain nag unrhyw offer sain arall.Er bod yna lawer o ffyrdd o wella'r amgylchedd sain, bydd gormod o brosesu'r stiwdio ffilm a theledu yn gwneud pethau ...
  Darllen mwy
 • A ddylai'r sinema breifat gael ei rhoi yn y wal neu roi'r sain y tu allan?

  A ddylai'r sinema breifat fynd i'r wal neu roi'r stereo y tu allan?Mae'r peth hwn yn ymddangos yn syml iawn.—— Naill ai ei roi yn union y tu allan fel Hi-Fi traddodiadol, neu ei roi yn uniongyrchol y tu mewn i'r wal, integreiddio â'r wal, neu hyd yn oed ei roi yn union y tu ôl i'r sgrin gyda sgrin sain.Ai mewn gwirionedd yw'r ...
  Darllen mwy
 • Y mân broblemau mwyaf cyffredin a wynebir wrth adeiladu system glyweled

  A yw teledu'r ystafell fyw yn dal yn angenrheidiol?Yn oes y Rhyngrwyd symudol, mae hyd yn oed rhieni wedi dechrau gorwedd ar y soffa a gwylio fideos a newyddion ar eu ffonau, ac mae'r teledu wedi'i ddiffodd ers amser maith.Ni all yr ystafell fyw fod yn segur ychwaith.Mae angen gwylio sioeau amrywiol o bryd i'w gilydd a...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis mwyhadur pŵer y system glyweled?

  Ffynhonnell: Rhyngrwyd Ychwanegu Amser: 2020-11-05 Cliciwch: Mae system glyweledol gyflawn yn cynnwys llawer o gylchedau ac offer ategol, megis sain, ffynhonnell signal, mwyhadur pŵer, chwaraewr CD, ac ati. Bydd y system sain yn gyfrifol am y cyflwyniad effeithiau system glyweled y signal felly...
  Darllen mwy
 • Sut i wella ansawdd sain chwarae yn eich theatr ffilm

  Fel y gwyddom i gyd, mae amgylchedd acwstig y neuadd ffilm a theledu yn cael llawer mwy o effaith ar effaith chwarae'r system sain nag unrhyw offer sain arall.Er bod yna lawer o ffyrdd i wella'r amgylchedd sain, bydd gormod o brosesu'r stiwdio ffilm a theledu yn ...
  Darllen mwy
 • A oes angen defnyddio deunyddiau trin acwstig?

  Nesaf, byddwn yn trafod y driniaeth acwstig mewn ystafell fideo arferol.Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o ddyluniadau ystafelloedd clyweled arferol gartref a thramor yn defnyddio triniaeth acwstig i raddau mwy neu lai, yn bennaf gan gynnwys amsugno sain a thrylediad.Wrth gwrs, mae rhai atebion gorau hefyd yn defnyddio acwst cymysg ...
  Darllen mwy
 • Strategaeth ffurfweddu theatr breifat lefel mynediad, mae angen i chi wybod ychydig

  Pan fydd y ôl-90au yn rhoi'r gorau i Coke ac yn codi'r thermos, pan fydd yr ôl-80au yn dyheu am sefydlogrwydd ac yn ymdrochi yn y cylch ffrindiau, mae'n rhaid ichi ochneidio hud amser.Ac mewn bywyd teuluol modern, pa bethau newydd sydd wedi denu sylw pawb?Dyna ddylai fod ffefryn newydd y preifat...
  Darllen mwy
 • Ydy hi'n dda iawn bod yn sinema breifat yn yr islawr?

  1. Y peth pwysicaf i'w ystyried yw gollyngiad yr islawr.Y peth cyntaf i'w wneud yw gwirio'r gofod cyfan yn ofalus am ollyngiadau.Mae isloriau newydd fel arfer yn gollwng yn well, ond mae hen isloriau'n dueddol o ollwng.Bydd dŵr sy'n gollwng yn erydu'r waliau yn araf ac yn niweidio'r offer.Dyma'r ...
  Darllen mwy
 • Cyfansoddiad y brif system sinema breifat

  Beth mae'r sinema breifat uchaf yn ei gynnwys, sefydlu'r system sinema breifat uchaf a'r sinema breifat uchaf, sut i wneud y rhain, gadewch i Zhongle Bianxiao gyflwyno i chi.Cyfansoddiad y system theatr breifat orau (pa gynnwys sydd wedi'i gynnwys yn y theatr breifat uchaf), dyma fwy ...
  Darllen mwy
 • Strategaeth ymarferol ar gyfer sefydlu theatr gartref

  Pan fydd yr economi gymdeithasol yn dod i mewn i gyfnod o ddatblygiad cyflym, mae mwy a mwy o deuluoedd trefol yn fwy parod i wylio ffilmiau gartref, a all osgoi tagfeydd traffig yn y ddinas ar benwythnosau a gallant fwynhau amser ffilm teulu a phlant yn rhydd.Felly, sefydlu ffilm a theledu h...
  Darllen mwy
 • Pa fath o dŷ sy'n addas ar gyfer addurno a dylunio theatr gartref?

  Mae llawer o bobl sydd ag obsesiwn â ffilmiau a cherddoriaeth eisiau gosod theatr breifat gartref fel y gallant deimlo llawenydd ffilmiau a cherddoriaeth ar unrhyw adeg.Fodd bynnag, mae yna gwestiwn arall sy'n poeni pawb, hynny yw, pa fath o ystafell sy'n addas ar gyfer theatr breifat.Er bod llawer o bobl ...
  Darllen mwy
 • Dyluniad addurno theatr breifat, pa arddull yw eich dysgl

  Y dyddiau hyn, mae gosod theatrau preifat wedi dod yn duedd, ac mae mwy a mwy o selogion clyweledol cartref yn dechrau rhoi sylw iddo, gan obeithio adeiladu theatr breifat gartref a all wirioneddol integreiddio i'w steil addurno cartref.Oherwydd bod safonau esthetig pawb yn ...
  Darllen mwy
 • Sawl Camddealltwriaeth mewn Triniaeth Acwstig o Theatr Gartref Breifat

  Nawr nid oes rhaid i ni fynd i wahanol theatrau masnachol mawr i wylio ffilmiau, oherwydd mae addasu, gosod ac adeiladu theatrau cartref preifat annibynnol wedi dod yn ddewis i'r mwyafrif o berchnogion.Mae amgylchedd gwylio cartref cyfforddus ac effeithiau clyweledol ysgytwol wedi b...
  Darllen mwy
 • Beth yw'r awgrymiadau ar gyfer prynu taflunydd

  Yn gyntaf oll, maint y gofod Rhaid i'r dewis o daflunydd ddibynnu ar faint y gofod.Os caiff ei osod yn yr ystafell fyw, rhaid i ofod yr ystafell fyw fod yn ddigon eang.Yn gyffredinol, dylai arwynebedd yr ystafell fyw fod yn fwy nag 20 metr sgwâr, fel arall, os yw'r gofod yn rhy fach, peidiwch â ...
  Darllen mwy
 • Sut i farnu system sain theatr gartref?

  Ffynhonnell: Rhyngrwyd Ychwanegu Amser: 2020-11-10 Cliciwch: Mae yna lawer o frandiau sain sinema preifat ar y farchnad, ac mae pob busnes yn credu mai ei rai nhw yw'r gorau.Fel perchennog sydd eisiau adeiladu sinema breifat, yn wynebu cymaint o frandiau, mae'n anodd dweud beth sydd ei angen.Ar yr adeg hon, mae'n im iawn ...
  Darllen mwy
 • Sut i baru siaradwyr a chwyddseinyddion y system sinema breifat?

  Mae'r rhai yn y diwydiant yn gwybod bod effaith system sinema breifat yn ganlyniad gweithredu ar y cyd yr offer.Felly, bydd selogion sinema preifat yn rhoi sylw arbennig i'r cyfuniad o offer wrth sefydlu sinema breifat.Wedi'r cyfan, nid yw theatr breifat i brynu s...
  Darllen mwy
 • Sut i wella awyrgylch gwylio'r system theatr gartref?

  Pan fydd gennym yr hyder i greu system theatr breifat ystafell fyw unigryw ar gyfer ein teulu, mae amgylchedd yr ystafell fyw anniben a chriw o offer sain ystafell fyw a brynwyd o drysor wedi eich gwneud yn methu â dechrau, ac rydych chi'n dechrau cael trafferth gyda beth i'w wneud. wneud?Dywedodd Bian Xiao wrthych chi ...
  Darllen mwy
 • Beth i'w ddewis ar gyfer peiriant VOD Karaoke HD?Pa frand sy'n dda

  Gyda sylw cyffredinol y rhwydwaith a thechnoleg ddigidol, mae mwy a mwy o gynhyrchion electronig smart diffiniad uchel, megis peiriannau carioci karaoke diffiniad uchel, teledu digidol diffiniad uchel, a DV digidol diffiniad uchel, wedi ymddangos mewn bywyd.Ansawdd llun diffiniad uchel a sain cw ...
  Darllen mwy
 • Y dewis o beiriant karaoke karaoke

  Mae peiriant karaoke karaoke yn beiriant karaoke poblogaidd iawn yn Tsieina.Fe'i rhennir yn ddau fath: fersiwn annibynnol a fersiwn ar-lein.Mae'r fersiwn annibynnol yn addas ar gyfer ystafelloedd cyfarfod uned deuluol a mannau eraill, ac mae'r fersiwn rhwydwaith yn addas ar gyfer defnydd KTV ar raddfa fawr.Cyflwyno'n bennaf ...
  Darllen mwy
 • Chwaraewr Karaoke Proffesiynol - Pam y Dylech Ddysgu Karaoke

  I fod yn chwaraewr carioci proffesiynol, bydd angen i chi gael meicroffon, rhai taflenni cerddorol, llyfr sy'n ymwneud â cherddoriaeth a geiriau, a'r pwysicaf oll, mae angen peiriant carioci arnoch chi.Mae peiriannau karaoke ar gael yn rhwydd i'w prynu o'r rhan fwyaf o siopau carioci.Gallwch ddewis naill ai si...
  Darllen mwy
 • Ychydig o wybodaeth am ddosbarthiad siaradwyr

  Fel angenrheidiau bywyd, mae ceir wedi mynd i mewn i filoedd o deuluoedd yn Texas.Fel “clustiau” ceir, sain car yw dewis cyntaf llawer o selogion addasu.Bydd addasiad rhesymol o sain car nid yn unig yn gwella ansawdd sain eich car, ond hefyd yn gwella'ch gyrru.Rwy'n...
  Darllen mwy
 • Dosbarthiad siaradwyr

  Gelwir uchelseinyddion yn gyffredin yn gyrn.Yn syml, dyfeisiau electro-acwstig ydyn nhw sy'n gallu trosi signalau trydanol yn sain.Maent yn offer pwysig mewn systemau sain.Fel un o'r trawsddygiaduron electroacwstig sy'n trosi egni trydanol yn egni sain, mae ansawdd a chymeriad...
  Darllen mwy
 • Nodweddion peiriant karaoke

  Mewn lleoliad arbennig at ddefnydd teulu, mae'r rhan fwyaf o'r peiriannau carioci ar y farchnad yn cael eu datblygu ar gyfer lleoliadau KTV, gan fethu ag ystyried anghenion aelodau'r teulu.Yn addas iawn ar gyfer defnydd teulu: hawdd i'w gario, llyfrgell ganeuon gyflawn, cymaint â phosibl i ddiwallu anghenion defnyddwyr, mae'r maint yn addas ...
  Darllen mwy
 • Peiriant Karaoke Teulu

  Gelwir peiriannau karaoke teuluol fel arfer yn beiriannau karaoke karaoke.Mae'r peiriannau carioci cynharaf yn recordwyr tâp casét, sydd â sain yn unig ond dim delweddau.Ar ôl i'r recordydd fideo ddod allan yn y 1970au, uwchraddiwyd karaoke i luniau a thestunau, ac arddangoswyd delweddau a geiriau yn ...
  Darllen mwy
 • Mwynhewch Karaoke trwy Ganu Gyda Pheiriant Karaoke

  Gall prynu system carioci fod yn fuddsoddiad mawr, ond os edrychwch arno'n ofalus, fe welwch fod llawer o fanteision i'w cael.karaoke system ktv Rydych chi'n cael y fantais o gael eich siaradwyr karaoke eich hun, a gallwch chi ddefnyddio nhw yn eich cartref eich hun.Nid yw'n mynd yn ddim gwell na hyn.Wh...
  Darllen mwy
 • Popeth Am y System Karaoke

  Os ydych wedi bod yn ceisio dod o hyd i ffordd i fwynhau cerddoriaeth a chanu ar yr un pryd, bydd gennych ddiddordeb mewn dysgu sut i ddefnyddio system karaoke.karaoke system ktv Karaoke yn ffordd wych i ddysgu siarad yn fwy effeithiol a mynegi eich hun i eraill.Pan fyddwch chi'n canu i mewn i beiriant carioci,...
  Darllen mwy
 • Systemau Llefarydd DJ Pweredig - Canllaw Byr i Ddod o Hyd i'r Siaradwyr DJ Cywir

  Mae llawer o bobl yn defnyddio'r gair “Siaradwr DJ“ i ddisgrifio unrhyw uchelseinydd sydd wedi'i gynllunio i bwmpio cerddoriaeth uchel i griw o bobl ar lefel uchel iawn mewn lleoliad cyhoeddus. siaradwr dj pwerus Awditoriwm, neuadd derbyn priodas, a hyd yn oed un fach clwb dawns anffurfiol i gyd yn enghreifftiau o...
  Darllen mwy
 • Beth Yw Chwaraewr Karaoke?

  Mae chwaraewr KTV Karaoke yn arf gwych i unrhyw un sydd am wrando ar eu hoff gerddoriaeth neu hyd yn oed fynd i mewn i fyd canu a pherfformio chwaraewr karaoke karaoke.ktv Mae llawer o bobl wrth eu bodd â karaoke a'r hwyl sy'n cyd-fynd ag ef.Os ydych chi'n un o'r bobl hynny ac eisiau cymryd eich canu a pe...
  Darllen mwy
 • Y gwahaniaeth rhwng peiriant cyffwrdd popeth-mewn-un a chyfrifiadur cyffredin

  Yn gyntaf, ymddangosiad Cyfrifiaduron cyffredin, gan gynnwys cyfrifiaduron bwrdd gwaith a llyfrau nodiadau, maint mwyaf cyffredin yw 14.5 i 22 modfedd;Er y gellir rhannu'r peiriant popeth-mewn-un sgrin gyffwrdd yn lawer o fodelau, mae'r peiriant popeth-mewn-un yn cael ei hongian ar y wal a'i osod yn uniongyrchol ar y ddaear, mae'r si ...
  Darllen mwy
 • Pa arddangosfa ddiwydiannol sy'n well?

  Nid yw'r dewis o arddangosfeydd diwydiannol yn ddrutach y gorau, ond i ddewis eich cynhyrchion eich hun yn unol â'ch anghenion a darparu'r profiad mwyaf addas i chi.Mae'r canlynol yn esbonio sut i ddewis yr arddangosfa ddiwydiannol fwyaf addas o safbwynt bywyd backlight, oerfel ...
  Darllen mwy
 • Beth i Edrych Am Mewn Peiriant Karaoke

  Ydych chi wedi clywed am unrhyw systemau Karaoke KTV?Yn syml iawn, dyma'r ychwanegiad diweddaraf at yr holl unedau adloniant hynny sy'n creu peiriant carioci system adloniant.ktv cartref Yn y termau symlaf, set deledu yw system Karaoke KTV sydd wedi'i haddasu i weithredu fel peiriant Karaoke.Fel y gall...
  Darllen mwy
 • Dysgwch Sut i Ganu Karaoke - Yr Hyn y Mae Angen i Chi Ei Ystyried

  Disgrifiad: Cymhwysiad cerddoriaeth ar-lein Americanaidd a lansiwyd gyntaf o dan yr enw Karaoke yn 2021 ac yna ar ddyfeisiau iOS yn 2021.sing karaoke Canolbwyntiodd y rhaglen i ddechrau ar ddysgu dulliau canu Japaneaidd traddodiadol megis technegau anadlu, tôn lleisiol, ynganiad, ynganiad a thôn.Yn l...
  Darllen mwy
 • Hanes Carioci

  Mae cerddoriaeth karaoke yn cynnwys rhythmau sy'n cael eu gosod i ganeuon sy'n cael eu canu gan y gwrandawyr.Mae cerddoriaeth karaoke yn wahanol i fathau eraill o gerddoriaeth oherwydd caiff ei chanu'n bennaf wrth chwarae.Mae hyn yn rhoi cyffyrddiad ychwanegol o ddigymell i karaoke, sy'n ei gwneud hyd yn oed yn fwy o hwyl i wrando arno.systemau karaoke lle mae'r...
  Darllen mwy
 • Dewis System Meicroffon Diwifr

  Mae Systemau Meicroffon Diwifr yn dod yn fwy poblogaidd gyda cherddorion a charwyr cerddoriaeth eraill.Nid oes angen poeni mwyach am geblau sy'n cysylltu gwahanol ddarnau o offer gyda'i gilydd mwyach, na phoeni am glustffonau neu glustffonau anghydnaws.Mae'r system meicroffon diwifr yn amlbwrpas...
  Darllen mwy
 • Ffactorau i'w Hystyried Wrth Brynu Meicroffon System Karaoke

  Os ydych chi yn y farchnad ar gyfer system karaoke cartref newydd, byddwch chi am edrych ar yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer meicroffon yn ogystal â meicroffon system well.karaoke Mae ansawdd eich sain yn hollbwysig pan fyddwch chi'n canu ac mae'n hanfodol eich bod chi cael yr offer cywir er mwyn i chi allu canu s...
  Darllen mwy
 • Manteision Peiriant Karaoke Cludadwy

  Os ydych chi'n mynd i ddefnyddio peiriant carioci cludadwy, mae'n debyg oherwydd eich bod chi eisiau mynd â chanu i'r lefel nesaf.Rydych chi'n gwybod pa mor annifyr yw hi pan fydd rhywun yn goractio neu'n ceisio bod yn ddoniol neu'n bwysicach, pan nad ydyn nhw'n canu o gwbl.Mae peiriannau carioci cludadwy yn caniatáu ichi ganu wrth i chi ...
  Darllen mwy
 • Sut i brynu meicroffon di-wifr personol?Beth yw'r ffyrdd i brynu meicroffon di-wifr

  Mae'r meicroffonau a werthir yn y farchnad wedi'u rhannu'n bennaf yn ddau gategori yn ôl y pen codi: mae un yn feicroffon deinamig, sy'n cael ei nodweddu'n bennaf gan ansawdd sain da ac nid oes angen cyflenwad pŵer arno;mae'r llall yn ficroffon cyddwysydd, sy'n cael ei nodweddu gan wydnwch.Helo...
  Darllen mwy
 • Sut i ffurfweddu'r meicroffon yn yr ystafell gyfarfod smart

  Mae'n ymddangos bod meicroffon y gynhadledd yn unigolyn syml, ond nid yw.Mae'n system glyweled bwerus sy'n cynnwys amrywiaeth o offer cyfoethog.Dim ond pan fydd y system gynadledda wedi'i ffurfweddu yn unol â gwahanol anghenion cwsmeriaid y gall y system gynadledda fanteisio ar ei hadvans ...
  Darllen mwy
 • A Ddylwn i Brynu Peiriant Karaoke Newydd?

  Mae yna lawer o fathau o systemau karaoke cartref ar y system peiriant market.karaoke Mae rhai ohonynt yn systemau sain syml sy'n eich galluogi i ganu i'r meicroffon, ac yna bydd y siaradwr yn chwarae yn ôl i'ch llais.Mae eraill yn gyflawn gyda rhyngwyneb cyfrifiadurol sy'n eich galluogi i chwarae traciau sain...
  Darllen mwy
 • Dod o Hyd i Beiriant Karaoke Gyda Chaneuon I'w Canu

  Os ydych chi'n ystyried sefydlu peiriant carioci gartref, mae angen i chi gymryd ychydig o bethau i ystyriaeth.Os ydych chi eisiau gallu cyd-ganu â'ch hoff ganeuon a chael pobl i gadw atoch chi, yna dylech chi fynd allan i gyd.Sicrhewch y peiriant carioci gorau gyda chaneuon rydych chi'n eu hoffi ac sy'n p...
  Darllen mwy
 • Datblygiad siaradwyr diwifr yn y dyfodol

  Amcangyfrifir, rhwng 2021 a 2026, y bydd y farchnad siaradwr diwifr byd-eang yn tyfu ar gyfradd twf blynyddol cyfansawdd o fwy na 14%.Bydd y farchnad siaradwr diwifr byd-eang (a gyfrifir yn ôl refeniw) yn cyflawni twf absoliwt o 150% yn ystod y cyfnod a ragwelir.Yn ystod y cyfnod 2021-2026, nodwch...
  Darllen mwy
 • Ateb dal dŵr siaradwr ffôn siaradwr

  Gyda datblygiad ffonau smart, mae ffonau symudol wedi dod yn anghenraid yn ein bywydau.Fe'u defnyddir nid yn unig fel offer cyfathrebu, ond hefyd adloniant, talu a vibrato.Gall ddod â chyfleustra inni.Fodd bynnag, os nad oes gan y ffôn symudol y swyddogaeth dal dŵr, ac yn ddamweiniol ...
  Darllen mwy
 • Rôl a manteision ac anfanteision mwyhadur pŵer sain

  Cyfeirir at y mwyhadur pŵer sain integredig fel llwyddiant gosod.Swyddogaeth y mwyhadur integredig yw cynyddu pŵer y signal trydanol gwan a anfonir gan y gylched blaen, a chynhyrchu cerrynt digon mawr i yrru'r siaradwr i gwblhau'r trawsnewidiad electro-acwstig.
  Darllen mwy
123456Nesaf >>> Tudalen 1/10